Zotero, Google Scholar, ORCID – kierowanie własną pracą naukową z pomocą oprogramowania komputerowego. Doświadczenie praktyczne

Zotero, Google Scholar, ORCID
Zotero, Google Scholar, ORCID

Zapraszam na warsztaty w ramach zespołu MS Teams Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW, w środę 27 maja br. o godz. 11.30 Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć, proszę o napisanie prośby do ks. dr. Jarosława Sobkowiaka, Prodziekana Wydziału Teologicznego UKSW, Kierownika studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna i Dyrektora CKSC, prostud.wt@uksw.edu.pl.

Opowiem z własnego doświadczenia, jak poradziłem sobie z porządkowaniem bibliografii, cytowaniem jej w artykułach, o stylach cytowania – opracowałem dwa nowe, zgodne z normą Wydawnictwa Naukowego UKSW, o zaletach i wadach pracy z menedżerem bibliografii Zotero (b.d.; Piotrowski, 2009; Stępień, 2015), o czym także już pisałem w jednym z poprzednich postów. Co więcej, postaram się pomóc w porządkowaniu własnego dorobku w Zotero, eksportowaniu go do obowiązkowego ORCID za pomocą plików BibTeX – ten format jest kluczowy do rozwiązania naszych kłopotów z wielokrotnie powtarzanym zestawianiem czy to własnych, czy zebranych materiałów naukowych. Będzie mowa także o Google Scholar (b.d.; Kulczycki, 2013), o Harzing Publish or Perish, o cytowaniach, wyszukiwaniu naukowym i co tylko Państwa zainteresuje, a ja będę potrafił podzielić się wiedzą.

Będziemy nie tyle oglądać prezentację, co uczestniczyć w pewnych czynnościach, które będą działy się na udostępnianym Państwu ekranie. Wychodzę z założenia, że nie ma co uczyć się wszystkich funkcji danego oprogramowania, co pokazać jak można z niego korzystać, nawet jeśli ma się pewne obawy technologiczne. Trzeba spróbować, a jak oprogramowanie zacznie sprawiać kłopoty (zazwyczaj tak jest – przyp. aut.), to szukać rozwiązań, pytać, starać się o poradę internetową.

Po przekroczeniu pewnej granicy obaw, zaczyna się rzeczywista i w gruncie rzeczy owocna praca z tymi nowymi narzędziami naukowymi. Nawet nie spodziewałem się, jak bardzo owocna.

Bibliografia

Google Scholar, b.d., https://scholar.google.com/schhp?hl=pl (dostęp: 10 marca 2020).
Kulczycki E., 2013, Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących, Poznań, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4369/8/Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdf (dostęp: 10 marca 2020).
Piotrowski D. M., 2009, Zotero – naukowe narzędzie nowej generacji, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2, nr 1: 135-146.
Stępień K., 2015, W stronę bibliografii 2.0. Menedżer cytowań bibliograficznych Zotero, „Folia Bibliologica” 55: 183-192.
Zotero, b.d., https://www.zotero.org/ (dostęp: 10 marca 2020).

Możliwość komentowania jest wyłączona.